Czy uczestnicy potrzebują specjalnego przygotowania?

Nie. Uczestnicy nie potrzebują wcześniejszego przygotowania. Ciekawość i otwartość umysłu na nowe doświadczenia gwarantują najlepszą zabawę i odbiór spektaklu.

Kto może uczestniczyć w spektaklu?

Aktywny udział w Hipnotycznym Show może wziąć każda pełnoletnia osoba, lub młodzież po 13 roku życia, pod opieką osób dorosłych. Nie ma żadnych przeciwwskazań w zakresie oglądania spektaklu w roli widza. Zdecydowana większość ludzi może także stać się gwiazdami Show na scenie. Wyjątek stanowią osoby pijane, epileptycy i osoby z zaburzeniami świadomości. Organizatorzy zastrzegają jednak, że mogą wyprosić z widowni osoby, zachowujące się nieodpowiednio, agresywne, pijane, aroganckie w stosunku do innych ludzi, lub będą zakłócać przebieg spektaklu.

Jak uczestnicy spektaklu są wybierani na scenę?

Głównymi gwiazdami Show jest kilka osób z widowni, które zostają zaproszone na scenę i zahipnotyzowane. Wybór uczestników następuje na podstawie testów podatności na sugestie, które mają wyłonić najbardziej otwarte osoby, gotowe na nowe doświadczenie i świetną zabawę. Hipnotyzerzy przeprowadzają kilka testów podatności na sugestie i zapraszają najbardziej otwarte osoby. Prolog prowadzony przez hipnotyzerów rozwiewa podstawowe mity i błędne wyobrażenia o hipnozie, wzbudza pozytywne emocje oraz buduje atmosferę tajemniczości i oczekiwania.

Czy osoby na scenie też się dobrze bawią?

Tak. Prawda jest taka, że uczestnicy Show jako gwiazdy wieczoru, na scenie bawią się najlepiej. Oni bowiem mają możliwość, nie tylko zobaczenia, ale też doświadczenia każdym zmysłem niesamowitych zjawisk hipnotycznych. Uczestnicy na scenie są traktowani jak prawdziwe gwiazdy wieczoru. Po zakończonym spektaklu czują się odprężeni, podekscytowani i zafascynowani całą podróżą. Schodzą ze sceny w poczuciu, że dokonali czegoś wyjątkowego, dostając hipnotyczny prezent w postaci sugestii posthipnotycznej, która wzbogaci jakiś obszar ich życia.

Czy Hipnotyczne Show może być niespodzianką dla widzów?

Raczej nie. Spektakl opiera się na fenomenie potęgi umysłu, atmosferze tajemniczości wyczekiwania na niezwykłe zjawiska. Informując swoją publiczność o spektaklu wzbudzą Państwo ich ciekawość i podekscytowanie, dając także temat do rozmów i rozmyślania. Dodatkowe aspekty psychologiczne spektaklu sprawiają, że publiczność lepiej będzie doświadczać fenomenu hipnozy, jeśli będzie wcześniej o nim poinformowana.

Ile osób widowni potrzeba do przeprowadzenia spektaklu?

Widownia powinna liczyć co najmniej 20 osób. Górnej granicy nie ma. Im więcej ludzi zagości na widowni tym większą energię będzie miał spektakl i tym lepiej wszyscy będą się bawić.

Czy Hipnotyczne Show może zagościć w Twojej miejscowości?

Tak. Z naszymi spektaklami podróżujemy po całej Polsce. Możemy przyjechać także do Państwa.

Jak zorganizować Hipnotyczne Show na swoim evencie?

Jeśli chcą Państwo, aby Teatr Mentalny zagościł na Waszej imprezie, proszę do nas napisać na adres kontakt@arturmakiela.pl. W mailu zwrotnym wyślemy Państwu wszelkie wskazówki i informacje dotyczące spektaklu i jego odpowiedniego przygotowania, a także zrobimy indywidualną wycenę i ustalimy dokładny termin.

Mentalny Teatr Hipnozy > Częste pytania